Samarbeid

 
Image

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med om lag 400 000 medlemmer og er en del av LO. Fagforbundet Ung er ungdomsorganiseringen til forbundet med 48.000 medlemmer som er 30 år eller yngre - enten de er yrkesaktive, elever, lærlinger eller studenter.

Fagforbundet har LOs største andel studentmedlemmer. Fagforbundets hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår, og et anstendig arbeidsliv.

Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter.

Fagforbundets medlemmer får 25 % rabatt på veiledende priser til Apex Intensivkurs sine produkter.